Bytové domy

Kalkulácia upratovania spoločných priestorov bytových domov


Do 20 bytov  2,99 € / byt / mesiac
Nad 20 bytov   2,79 € / byt / mesiac

Je možné objednať upratovacie služby pre viacero vchodov pre dosiahnutie ceny 2,79 € za bytovú jednotku

Zametanie, umývanie

1x týždenne

 1. Schodiská a podlahy na poschodiach a medziposchodiach
 2. Podlaha pri schránkach
 3. Podlaha na prízemí
 4. Podlaha pred bránou/vstupmi (ak nemrzne a neprší)
 5. Schody na prízemí
 6. Výťah (podlaha, dvere, steny)
 7. Sklenené výplne dverí

4x ročne

 1. Schránky
 2. Madlá zábradlí

1x ročne

 1. Okná v spoločných priestoroch (iba otvárateľné) 
 2. Okná v pivničných priestoroch
 3. Osvetlenie – KOMPLET
 4. Spoločné priestory (kočikáreň)


Doplnkové služby:

Prášenie rohoží 0,15€/od bytu
Vysypanie koša na plagáty 2€ /vchod
Jednorázové umytie vchodu od 2,10€ za bytovú jednotku
Mimoriadne umytie  vchodu od 1,50€ za bytovú jednotku
Obnovenie PVC podlahy chemickými prostriedkami 0,80€/m2
Vyčistenie vchodových vstupov od grafitov/plagátov (po obhliadke)

ZET dip

© 2020 ZET dip s.r.o. | internetové stránky vytvoril eweb