Bytové domy

Kalkulácia upratovania spoločných priestorov bytových domov


Cena  4,20 € / byt / mesiac
  

 Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Zametanie, umývanie

1x týždenne

  1. Schodiská a podlahy na poschodiach a medziposchodiach
  2. Podlaha pri schránkach
  3. Podlaha na prízemí
  4. Podlaha pred bránou/vstupmi (ak nemrzne a neprší)
  5. Schody na prízemí
  6. Výťah (podlaha, dvere, zrkadlo)
  7. Sklenené výplne dverí

4x ročne

  1. Schránky
  2. Madlá zábradlí

1x ročne

  1. Otvárateľné okná v spoločných priestoroch  © 2024 ZET dip s.r.o. | internetové stránky vytvoril eweb